کد خبر: 662

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ - ۱۸:۲۳

چهارمین جلسه شوراي‌ شهر مهریز

صورتجلسه شوراي اسلامي شهر مهريز\r\n\r\nشماره جلسه: 4                                      زمان و تاريخ جلسه: ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخه 20/06/92\r\n\r\nدستور جلسه\r\n \r\n بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون اجرای ساختمان شهرداری \r\n بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون قرارداد شرکت محافظان امین جهت ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز سطح شهر \r\n بحث و […]

صورتجلسه شوراي اسلامي شهر مهريز\r\n\r\nشماره جلسه: 4                                      زمان و تاريخ جلسه: ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخه 20/06/92\r\n\r\nدستور جلسه\r\n

  \r\n

 1. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون اجرای ساختمان شهرداری
 2. \r\n

 3. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون قرارداد شرکت محافظان امین جهت ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز سطح شهر
 4. \r\n

 5. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون ساخت و سازهای غیر مجاز بلوار هفتم تیر
 6. \r\n

 7. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون نماینده شورا در شورای نامگذاری
 8. \r\n

 9. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون زمینهای شهرک باهنر
 10. \r\n

 11. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره 6404 مورخ 02/06/92 مبنی بر اجاره مغازه متعلق به شهرداری واقعدر خیابان منتظری
 12. \r\n

 13. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره 6755 مورخ 12/06/92 مبنی بر تصویب صورتجلسه پلاک 7338 بخش 34 یزد
 14. \r\n

 15. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره 6877 مورخ 14/06/92 مبنی بر تخصیص حواله خرید لوازم التحریر به مبلغ 1.000.000 ريال برای پرسنل
 16. \r\n

 17. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره 6945 مورخ 17/06/92 مبنی بر تصویب صورتجلسه ملک متعلق به آقای سید علی حسینی که در طرح میدان سید الشهداء قرار گرفته
 18. \r\n

 19. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره 6958 مورخ 17/06/92 مبنی بر خرید ضلع شرقی پلاک 10885 بخش 34 یزد
 20. \r\n

 21. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره 7031 مورخ 18/06/92 مبنی بردرخواست آقای سید حسین طباطبایی درخصوص دریافت پروانه تجاری
 22. \r\n

\r\nگزارشات و مصوبات جلسه\r\n\r\nچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید آغاز گردید ابتدا آقای دکتر مروی نام ضمن خوش آمد گویی به اعضاء، از حضور به موقع اعضاء قدردانی نمودند؛ سپس پيرامون موارد مطروحه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:\r\n

  \r\n

 1. . در خصوص سقف ساختمان شهرداری از آقای شکاری پیمانکار آن دعوت به عمل آمد که پس از بحث و تبادل نظر با وی مقرر گردید فقط سقف زیرزمین توسط پیمانکار زده شود و تسویه حساب نمایند، و مابقی در صورتیکه هزینه آن توسط شهرداری تامین گردید از نامبرده دعوت به عمل آید تا طبق تفاهم نامه ساخته شود.
 2. \r\n

 3. در رابطه با قرارداد شرکت محافظان امین جهت ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز سطح شهر از آقای آزادی نژاد دعوت به عمل آمد که پس از بحث و تبادل نظر با وی مقرر گردید تا پایان شهریور ماه قرارداد شرکت ادامه پیدا کند و بعد از پایان قرارداد دیگر تمدید نگردد.
 4. \r\n

 5. در رابطه با تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز بلوار هفتم تیر مقرر گردید رئیس شورا با مجری طرح جامع در استانداری یزد در روز دوشنبه جلسه ای داشته باشند تا تصمیم نهایی در جلسه بعدی شورا اتخاذ گردد.
 6. \r\n

 7. در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی شهر در شورای نامگذاری بحث و تبادل نظر شد که در این رابطه آقای سید محمود حسینی بعنوان نماینده تعیین گردیدند..
 8. \r\n

 9. در خصوص زمینهای شهرک باهنر مزویرآباد به تعداد 24 قطعه بحث و تبادل نظر شد که مقرر گردید چون پرونده مذکور از شهرداری بیرون رفته و در حال حاضر وضعیت پرونده مشخص نیست مسئولین ذیربط و مسئول بایگانی پاسخگو خواهد بود.
 10. \r\n

 11. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 6404 مورخ 02/06/92؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره 193 -02/06/92، مبنی بر درخواست آقای ابوالفضل دهقانیزاده در خصوص اجاره مغازه متعلق به شهرداری واقع در خیابان منتظری؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، با توجه به قرار واگذاری برای طرح معوض چهارراه منتظری با اجاره دادن آن مخالفت بعمل آمد.
 12. \r\n

 13. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 6755 مورخ 12/06/92؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره 210 -13/06/92، مبنی بر تصویب صورتجلسه مورخ 27/05/92 درخصوص پلاک 7338 بخش 34 یزد متعلق به آقای سید رسول محسن زاده که در طرح احداث خیابان سرحوض قرار گرفته؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه بعدی شورا پرونده به همراه کارشناس شهرداری جهت بررسی بیشتر حضور یابند.
 14. \r\n

 15. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 6877 مورخ 14/06/92؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره 215 -14/06/92، مبنی بر تخصیص حواله خرید لوازم التحریر طبق سنوات قبل به پرسنل شهرداری به ازای هر نفر 1.000.000 ريال از کتابفروشی های اطلاعات،شقایق و دانشجو؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، برای هر کارمند و عضو شورای شهر مهریز، مبلغ 800.000 ريال موافقت گردید.
 16. \r\n

 17. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 6945 مورخ 17/06/92؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره 223 -17/06/92، مبنی بر تصویب صورتجلسه مورخ 10/06/92 درخصوص ملک متعلق به آقای سید علی حسینی که در طرح میدان سیدالشهداء قرار میگیرد؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر گردید ملک مورد نظر و زمین شهرداری مجددا کارشناسی شود، سپس جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.
 18. \r\n

 19. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 6958 مورخ 17/06/92؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره 224 -17/06/92، مبنی بر درخواست خرید ضلع شرق پلاک 10885 بخش 34 یزد توسط آقایان حسین دهقانیزاده، احمد دهقانیزاده، حسن مهدوی فر و ابوالفضل کمالیان؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر گردید پس از استعلام از مشاور طرح جامع، نتیجه به شورا ارسال گردد تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
 20. \r\n

 21. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 7031 مورخ 18/06/92؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره 232 -19/06/92، مبنی بر دریافت پروانه تجاری بابت ملک واقعدر سه راهی بیمارستان توسط آقای سید حسین طباطبایی؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، با توجه به اینکه در حال حاضر ضرورتی برای اجرای طرح و تعریض  پیاده رو نیست، مخالفت گردید.
 22. \r\n

\r\nجلسه در ساعت 20:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دیدگاه بسته شده است.