جلسات شورا

 • جلسه 271 شورای شهر مهریز

  \r\n\r\nدویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ 18 شهریورماه ۱۳۹۵ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این…

 • جلسه 270 شورای شهر مهریز

  دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت 17 روز یک شنبه مورخ 14 شهریورماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nموافقت با یک مورد آزادسازی ملک واقع در طرح…

 • جلسه 269 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 11 شهریورماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این…

 • جلسه 268 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت 18 روز یک شنبه مورخ 7 شهریورماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این جلسه با حضور تعدادی…

 • جلسه 267 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 4 شهریور 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این…

 • جلسه 266 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت 18 روز یک شنبه مورخ 31 مردادماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این جلسه با حضور تعدادی…

 • جلسه 265 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت 18 روز یک شنبه مورخ 24 مردادماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این جلسه…

 • جلسه 264 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 21 مردادماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر این جلسه درخواست شهرداری در…

 • جلسه 263 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت 18 روز یک شنبه مورخ 17 مردادماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nموافقت با درخواست شهرداری…

 • جلسه 262 شورای شهر مهریز

  دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 14 مردادماه 1395 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این…

صفحه 1 از 812345...قبلی »